Ochrana osobních údajů
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přečtěte si jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Ochrana osobních údajů
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přečtěte si jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

 

Podmínky zpracování osobních údajů

 • Správce dat: Penzion Sen s.r.o., Frymburk 275, 382 79 Frymburk, IČO: 09046151, DIČ: CZ09046151
 • Provozovna: Apartmány Rosenberg, Rožmberk nad Vltavou 50, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
 • Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o  ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků (hostů) zaznamenáváme za účelem plnění právní povinnosti: zákon č.565/1990 Sb. „O místních poplatcích“, zákon č.326/1990 Sb. s úpravou 222/2017  „O pobytu cizinců na území České republiky“.

Bez předložení osobních údajů nelze požadovanou ubytovací službu poskytnout z důvodů nesplnění zákonné povinnosti.

Evidované osobní údaje nutné ze zákonné povinnosti bez nutného souhlasu zákazníka (hosta) za účelem ubytování:

 • Příjmení a jméno
 • Datum narození
 • Číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • Adresa trvalého pobytu
 • Účel pobytu
 • Vízum v případě vízové povinnosti
 • Doba trvání pobytu

Tyto údaje je nutné předložit nejpozději v okamžiku ubytování zákazníka. Údaje uchováváme po dobu určenou ze zákonné povinnosti 6 let.

Další údaje potřebné pro ochranu a komunikaci s hostem (zákazníkem), jsou uchovávány pouze do okamžiku ukončení pobytu nebo pokud bylo dáno svolení hosta, výhradně pro marketingové účely ubytovacího zařízení bez předávání třetí osobě.

 • Telefon
 • E-mail
 • Fakturační údaje a fakturované položky ( údaj je uchován do období pro splnění daňové povinnosti. )

Zpracovatelé osobních údajů

 • Rezervační systém HotelINES
 • Účetní firma

Veškeré osobní údaje budou užívány primárně za účelem ubytování a komunikaci se zákazníkem a  třetím osobám budou poskytovány pouze v případech plnění právní povinnosti.
Zákazník jakožto subjekt poskytuje ubytovacímu zařízení své osobní údaje k dalšímu zpracování dobrovolně.
Zákazník má právo požadovat od ubytovacího zařízení přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi či oprávněnými zájmy ubytovacího zařízení. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Kamerový systém

Penzion Sen využívá kamerový systém k ochraně osobních údajů, objektu, osob a majetku. Monitorovaná místa jsou označena. Doba archivace záznamů je 35 dní. Údaje nebudou nikdy poskytována třetí osobě bez zákonné povinnosti.

V případě jakékoli nejasnosti či dotazů k nakládání s osobními údaji má zákazník možnost kontaktovat ubytovací zařízení prostřednictvím kontaktního e-mailu info@apartmanyrosenberg.cz.

/ Rezervace

/ Najdete nás

Rožmberk nad Vltavou 50
382 18 Rožmberk nad Vltavou
 

GPS: 48.6526308N, 14.3612814E

/ Navštivte také